top of page
Öğrencilik Dönemi

Sobil Vakfı Öğrenim Bursu

Lise çağında iyi bir sosyal bilimler eğitimi almak günümüzde çok değerli ve zor bulunan bir fırsattır. Hayatınızın bu döneminde bu eğitimi daha iyi imkanlarla elde etmeniz ve size dilediğiniz alanda ilerleme imkanı tanımak Sobil Vakfı olarak bize gurur verir.

GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR

Sobil Vakfı Öğrenim Bursu'nun aşağıdaki ilkelere göre verilmesi kararlaştırılmıştır.

Kural olarak Sobil Vakfı Öğrenim Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Sosyal Bilimler
Liselerinden herhangi birisinde öğrenim gören ve T.C. Vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

Burs tahsisinde;
Öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması ya da mezuniyet
notuna göre değerlendirmeye alınır.

Başvurular bir Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek sıralama yapıldıktan sonra bursiyer adayları ile
Burs Komitesi Üyeleri mülakat gerçekleştirir. Görüşme sonucuna bağlı olarak Burs
Komitesi’nin burs başvurusunu reddetme hakkı saklıdır. Reddedilen adayların yerine yedek listedeki aynı
bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.

Sobil Vakfı Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri
inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte
olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını Sobil Vakfı’na geri ödemekle yükümlüdür.

Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler
Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Sobil Vakfı Öğrenim Bursu
Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır.

Başvuru formlarının incelenmesinden sonra ön değerlendirmeyi geçen adaylar ile e-posta yoluyla
iletişime geçilecek ve adaylardan belgeler talep edilecektir. Başvuru formu ile belgeleri arasında
tutarsızlık olan adayların başvuruları değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

BURSUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için öğrencilerin
2 dönem ortalamasının 100 üzerinden 85’den az olmaması gerekmektedir.

Şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci
istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı
sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs
hakkını tamamen kaybeder.

BURSUN İPTALİ

a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt
yenileme süresi içinde Sobil Vakfı Burs Komitesi’ne getirmeyen,

 

b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını
veya okulunu değiştiren
,

c) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize
aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir
belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan,

 

d) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim
kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,

e) Her ne sebeple olursa olsun Sobil Vakfı Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

GEREKLİ BELGELER

  • Öğrenci Belgesi

  • Adli Sicil Kaydı

  • Kimlik Fotokopisi

  • Nüfus Kayıt Örneği

  • İkametgah Belgesi

  • 1 Adet Vesikalık

Tüm başvuru sahiplerinden e-posta adreslerini kontrol etmelerini ve belirtilen tarihlerde dönüş

yapmalarını önemle rica ederiz.

Kolayca Başvuru Yapın

Sobil Vakfı Öğrenim Bursu

bottom of page